Povijest 2010

Međunarodni turnir mladih fizičara:

MJESTO ODRŽAVANJA: Beč, Austrija
SUDIONICI: Igor Marković, Una Pale, Gabriela Clara Racz
NAGRADA: bronca – 12. mjesto

Osnivanje formalne udruge

Smotra eksperimentalnih radova iz fizike i biologije

Izvanstanično mjerenje akcijskih potencijala, mentorica: Petra Međeral, nositeljice: Antonija Ileković, Snježana Keler

Živčani sustav je neizmjerno važan za naš organizam, suradnje s okolišem i preživljavanje. Oni reagiraju na vanjske podražaje i pomoću električnih signala koji putuju kroz njih prenose informacije dalje. Kao reakcija na podražaj u živcu se javlja akcijski potencijal . Cilj ovog eksperimenta je izmjeriti akcijski potencijal. Također je zanimljivo koliki trebaju biti amplituda i trajanje podražaja da bi se generirao akcijski potencijal, kolikom brzinom signal putuje, ovisi li ta brzina o temperaturi i provodi li živac signal u oba smjera. Za ova mjerenja je odabran ventralni živac škampa zbog toga što su škampi lako dostupni (mogu se kupiti). Također, vađenje ventralnog živca je jednostavno. Dizajnirana je aparatura koja omogućava podraživanje živca i mjerenje njegove reakcije. Ona je jednostavna, od dostupnih materijala i učenici je mogu sami izraditi i koristiti. Aparatura omogućava pronalaženje odgovora na gore navedena pitanja.

Nelinearne reakcije i kemijski valovi, mentor: Damjan Pelc, nositelji: Igor Marković, Babrijela Clara Racz

Belousov-Zhabotinsky reakcija je vrlo zanimljiva kemijska reakcija. To je oscilatorna reakcija koja u određenom vremenskom intervalu ne postiže kemijsku ravnotežu, nego oscilira između reaktanata i produkata. To je vrlo rijedak i relativno nov fenomen čije je otkriće u početku dovelo do brojnih polemika te se on od tada puno istražuje. Većina sustava se ponaša tako da se približavaju ravnotežnim koncentracijama tvari te tu staju. Ovaj sustav dugo oscilira između reaktanata i produkata ne postižući ravnotežu. Takvo je ponašanje posljedica nelinearnosti sustava, do kojeg dolazi zbog autokatalitičkih efekata. Kemijska se reakcija očituje promjenom boje reakcijske smjese što je zbog oscilacija periodična promjena. Kada se reakcija odvija na vrlo tankom sloju ona kreće u određenim centrima te se iz njih kružno širi. Ona također oscilira pa se to vidi kao širenje koncentričnih kružnica različitih boja koje imaju svojstva kemijskih valova. U radu će se mjeriti promjena sustava u vremenu te odrediti period oscilacija. Istraživat će se utjecaj reakcijskih uvjeta na period kao što su temperatura, koncentracije reaktanata, brzina miješanja sustava i sl. Te ćemo uvjete moći precizno mijenjati posebno osmišljenim eksperimentalnim postavom. Razlike u periodu mogu se slikovito predočiti promjenama valnih duljina kemijskih valova na tankom sloju reakcije.

Vip Eureka

Vodeni svjetlovod, mentorica: Marija Došlić, nositeljica: Una Pale

Oscilatorne reakcije i kemijski valovi, mentor: Igor Marković, nositeljica: Gabrijela Clara Racz

Oscilatorne kemijske reakcije su reakcije koje prividno osciliraju između reaktanata i produkata. U radu su istražene fizikalne osobine oscilacija Belousov-Zhabotinsky (BZ) reakcije u ovisnosti o temperaturi, izračunata je energija aktivacije reakcije, a na tankom sloju su dobiveni kemijski valovi kojima su utvrđena valna svojstva. Izrađena je magnetna miješalica i postav za mjerenja, a budući da propisima iz literature nisu postizani opisani rezultati, autori su samostalno prilagodili propis, što predstavlja originalan doprinos ovog rada.

Smotra eksperimentalnih radova iz fizike

Fotoelasticimetrija, mentor: prof. Tihomir Engelsfeld, nositelji Danko Marušić, Goran Popović