Povijest 2007

Međunarodni turnir mladih fizičara

MJESTO ODRŽAVANJA: Seoul, Južna Koreja
SUDIONICI: Ivan Sudić (kapetan), Luka Božić, Marija Došlić, Veronika Sunko, Vilim Štih
NAGRADA: 12. mjesto

Izrada ronilice

Izrada mjerača kratkih intervala

Rad istražuje skok u struji pri uključivanju žarnih elementa, na primjeru žarulje s žarnom niti. Efekt se pojavljuje zbog vrlo malog otpora wolframa na sobnoj temperaturi, koji se naglo povecava. Ispitivane su žarulje s malim radnim naponima i istosmjernom strujom. Za mjerenje efekta konstruiran je mjerni uređaj koji je koristio analogno digitalni pretvornik za automatizirano prikupljanje podataka. Teorijski model se temelji na ocuvanju energije pri zagrijavanju žarne niti zbog otpora i odvođenju topline zracenjem. Model je riješen numerički.

Vip Eureka

Konstrukcija i analiza plovila pogonjenog modificiranim Burnsovim parnim stojem, mentor: Marin Lukas, nositelj: Marija Došlić

Moguće je izgraditi brod pogonjen s jedne strane zagrijanom namotanom bakrenom cijevi, čiji je drugi kraj uronjen u vodu. Voda u namotajima naglo prijeđe u paru i višestruko se proširi. Para na taj način izbaci vodu, koja stvara potisak i daje plovilu impuls prema naprijed. Takav smo pogonski stroj postavili na vlastitu ploveću konstrukciju. Kroz analizu gibanja broda proučili smo utjecaj sljedećih parametara na brzinu gibanja: broj i položaj namotaja cijevi, snaga zagrijavanja, oblik izlaznih mlaznica i hidrodinamički otpor konstrukcije. Kako bismo potvrdili hipotezu o principu rada tog stroja izveli smo niz statičkih mjerenja koristeći staklene cijevi.

Kompleksno ponašanje sustava kondenzirajućih kapljica na hladnoj podlozi, mentor: Damjan Pelc, nositeljica: Veronika Sunko

Kondezacija vodene pare iz zraka u sitne kapljice pri dodiru sa hladnom podlogom svakodnevan je proces čija je termodinamika dobro poznata. Ipak, razvoj cijelog sustava kondenzirajućih kapljica dosad nije istraživan. Taj sustav je vrlo zanimljiv zbog toga što pokazuje mnoga obilježja kompleksnih sustava. U ovom radu je dizajnirana i izranena aparatura pogodna za promatranje promjene broja kondenziranih kapljica u vremenu. Aparatura je omogućavala kontrolu i promjenu relevantnih parametara, kao što su temperatura podloga i vlažnost zraka. Postavljen je i eksperimentalno potvrnen jednostavan model koji opisuje rast jedne kapljice u vremenu. Posebna pažnja je posvećena razvoju sustava u vremenu, te identifikaciji tipičnih obilježja kompleksnih sustava. Dva od mnogih uočenih obilježja, samosličnost i nelinearnost, su detaljnije komentirana i dokazana.