Povijest 2006

Međunarodni turnir mladih fizičara

MJESTO ODRŽAVANJA: Bratislava, Slovačka
SUDIONICI: Damjan Pelc (kapetan), Marin Lukas, Ivan Sudić, Milan Marković, Joško Jeličić
NAGRADA: zlato – 1. mjesto

World Year of Physics closing conference

 – sudionik: Damjan Pelc

Uređenje prostora

Prvo druženje fizičara

Druženja mladih fizičara su novopokrenuto događanje koje organiziraju studenti fizike Marko Popović i Damjan Pelc, u suradnji s E-školom Hrvatskog fizikalnog društva i V. gimnazijom, čiji su bivši učenici. Na Druženju sudjeluju učenici srednjih škola, a sastoji se od rješavanja problemskih zadataka iz fizike i diskusije tih zadataka. Prvo Druženje održano je 16.12.2006. u V. gimnaziji i preko Interneta, uz prilično veliki odaziv srednjoškolaca i povoljne komentare. Samo rješavanje na prvom druženju bilo je organizirano kao natjecanje i trajalo je pet sati; to će se u budućnosti vjerojatno mijenjati i prilagođavati zahtjevima sudionika. Sudionici prvog druženja su pokazali zavidnu razinu fizikalnog znanja i intuicije, i dobro su se snašli u ne baš jednostavnim zadacima. Naročito se pokazao interes za eksperimente, koji su u trenutnom srednjoškolskom sustavu gotovo zanemareni. Diskusija o rješenjima zadataka nastavlja se preko Internet stranice i u prostorijama V. gimnazije. Organizatori planiraju još bar dva Druženja tijekom ove školske godine, te podjelu nagrada i priznanja najuspješnijim sudionicima nakon posljednjeg Druženja 2006/2007. Također, dugoročno je planirano da se Druženje nastavi održavati nekoliko puta godišnje, kao poprište interesantnih rasprava i rada na problemima. Uz bolju opremu, neka od predloženih rješenja bi se mogla i izvesti i pretvoriti u znanstvene radove.

Vip Eureka

Prijenos topline s “hladnijeg” tijela na “toplije”, nositelji: Ivan Sudić

U radu se predstavlja prijenost topline s tijela manje temperature na tijelo vece temperature. Glavni pojam koji je odgovoran za taj efekt je latentna toplina kondenzacije. Paru na 100 °C uvodi se u vodenu otopinu soli. Para zbog razlike u tlakovima (atmosferski i tlak para tekucine) kondenzira i pri tome se oslobada energija koja grije otopinu i preko 100 °C. U eksperimentu sam postigao temperaturuod 114 °C iako bi se teoretski moglo postici i više s amonijevim nitratom. Usavršavanjem ovoga procesa, može se postici ekološki prihvatljivi mehanizam. Inače tvari i energija teže disperziji, dok se u ovom mehanizmu energija koncentrira.

CNC mjerenje elektrostatskog naboja na nevodljivim površinama, nositelj: Marin Lukas

U radu se opisuje računalno upravljan analizator površinske gustoće naboja za mjerenje jednoslojnog površinskog naboja sa srednjom rezolucijom na dielektričkim površinama. Uređaj se zasniva na poluvodičkom FET elektrometru s elektrostatskim mlinom i optički generiranim referentnim signalom što omogućava precizno fazno zaključano mjerenje. Skeniranje uzorka i kontrola izvedena je dvodimenzionalnim računalno upravljanim translatorom. Rad uređaja demonstriran je kroz mjerenje raspodjele površinskog naboja na plastičnom ravnalu protrljanom pamučnom krpom.